Giới thiệu khái quát về trường

Trường Tiểu học An Vĩnh Ngãi nằm trên đường Châu Thị Kim thuộc ấp Vĩnh Bình xã An Vĩnh Ngãi, được xây dựng vào thời Pháp khoảng 1945, lúc bấy giờ nhà trường chỉ có 2 phòng học. Đến năm 1960 trường Tiểu học An Vĩnh Ngãi được xây dựng 3 phòng học cấp 4, năm 1980 nhà trường được xây dựng 2 dãy, 12 phòng ( 6 trệt, 6 lầu ) và mang tên trường Trung học cấp 1,2 An Vĩnh Ngãi. Năm 1988 trường tách cấp 2 về học tại trường Trung học cơ sở Trần Phú và mang tên trường phổ thông cấp 1 An Vĩnh Ngãi nay là trường Tiểu học An Vĩnh Ngãi theo quyết định số 450/QĐ-UB-89 ngày 1.8.1989 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân An nay là Ủy ban nhân dân thành phố Tân An. Từ tháng 8/2009 trường đã chuyển mình vươn lên với sự quan tâm của lãnh đạo Sở giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, Phòng giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy – Ủy ban nhân dân xã An Vĩnh Ngãi, phụ huynh học sinh và sự đồng tình của tập thể cán bộ giáo viên công nhân viên, trường Tiểu học An Vĩnh Ngãi đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh Long An công nhận trường đạt chuẩn Quốc Gia mức độ 1 vào tháng 9/2010 và được kiểm tra công nhận lại thời điểm tháng 3/2016.

anh tap the gv

Nhà trường cùng các đoàn thể đã tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động Hai không với 4 nội dung và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, vì thế, trong những năm qua, nhà trường luôn là tập thể sư phạm đoàn kết vững mạnh, không có giáo viên bị kỉ luật hay vi phạm đạo đức nhà giáo.

Công tác xã hội hóa giáo dục và việc phối hợp 3 môi trường giáo dục: nhà trường – gia đình – xã hội được thực hiện khá tốt. Trong những năm qua, nhà trường đã phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và ban ngành đoàn thể xã An Vĩnh Ngãi vận động các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục như xây dựng sửa chữa cơ sở vật chất, khen thưởng giáo viên và học sinh, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh khó khăn…nhiều năm liền trường đạt Tập thể Lao động tiên tiến.